Boeken

DE CREATIE VAN ZELFBEWUSTE MACHINES

De mogelijkheid van kunstmatig zelfbewustzijn in historisch perspectief

Academische Uitgeverij Eburon,
Utrecht 2021 ISBN 978-94-6301-370-3 I

Kunnen zelfbewuste machines gecreëerd worden? Zal de stormachtige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie uitlopen op de creatie van machines die net als de mens zich van zichzelf bewust kunnen zijn? De beantwoording van die vraag vereist inzicht in het zelfbewustzijn van de mens, in de structuur die daaraan ten grondslag ligt. Met behulp van een relationele systeemtheorie wordt in dit boek deze vraag beantwoord. Daarmee wordt dan ook een antwoord verkregen op wat wel het ‘moeilijke probleem’ van bewustzijn wordt genoemd: “how mind can arise from matter”.

De oude droom om een kunstmatige mens te creëren lijkt zo gerealiseerd te kunnen worden. Dat roept de vraag op wat de betekenis is van deze uitzonderlijke ontwikkeling in het licht van de gehele geschiedenis van mens en wereld. Ook op deze fundamentele vraag wordt in dit boek via strenge analyses een antwoord gevonden.

Aantal pagina's: 110, Prijs: € 19,50

Inhoudsopgave


HET VERBORGEN FUNDAMENT

De theologie van Barth en de grondstructuur van de werkelijkheid.
Wat is het fundament van de wereld? Wat de grondstructuur van de werkelijkheid? Wat de grond van ons bestaan? Dat zijn fundamentele filosofische vragen waarop in dit boek via strenge analyses een antwoord wordt gezocht. Het onderzoek, waarvan dit boek het resultaat is, is de voortzetting van werk dat jaren geleden begonnen is.

 

 


VERHELDERING VAN DE WERKELIJKHEID

Uitgeverij Het Zuide Vught 2011

ISBN 978-94-90708-16-0

Inzicht in de ontwikkeling van wetenschap en samenleving middels een relationele systeemtheorie.

Aantal pagina's: 365. Prijs: € 24,50

Het boek bestaat uit de volgende inhoud:SCIENCE AND LIBERATION

A blind spot in scientific research - exploring a new structure of reality. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. (1991)