Inhoudsopgave

Inhoud

Voorwoord

1. Inleiding

          1. De oude en nieuwe droom van een kunstmatig mens

          2. Onderzoeksprogramma en methode

          3. Opzet van het onderzoek

 

II. De grondstructuren van plant, dier en mens

          1. De levende wezens en hun structuren volgens Plessner

          2. De noodzaak van verdere systeemtheoretische analyse

 

III. Een relationele systeemtheorie als metatheorie

          1. De theorie van de vier fundamentele systeemrelaties

          2. Enkele consequenties

          3. De metatheorie noodzakelijk voor ultiem inzicht

 

IV. De systeemtheoretische verheldering

          1. Verklaring van de grondstructuren

          2. Eerste algemene conclusies

          3. De structuur van het zelfbewustzijn

          4. De cognitieve mogelijkheden van de mens

 

V. Kunstmatig zelfbewuste machines

          1. Samenvatting en conclusies

          2. Structuurkenmerken van zelfbewuste machines

 

VI. Reflecties en perspectieven

          1. Inleiding

          2. Het zelf van een zelfbewust systeem

          3. Het gedrag van een zelfbewuste machine

          4. Zelfbewuste machines in wereldhistorisch perspectief