Lezingen

In dit deel van de website vindt u een aantal lezingen:

INLEIDING V SYMPOSIUM

Inleiding voor het symposium op 21 juni 2018 over mijn boek
“Het verborgen fundament”


KIERKEGAARD OVER GELOOF EN ONGELOOF

Kierkegaard over geloof en ongeloof
Lezing voor de Earnewaldster Rûnte op 6 februari 2018 


SAMENVATTING LEZING KIERKEGAARD

Kierkegaard leefde van 1813 tot 1855; in Kopenhagen. Voor biografische gegevens zie (b.v.) Joakim Garff, “Kierkegaard. Een biografie” (oorspr. 1994), 2016 ( 800 blz). De belangrijkste filosofisch-theologische werken verschenen in de jaren 1843-49. De lezing bestaat uit drie onderdelen: 1. Kierkegaards stadienleer, 2. Kierkegaard over vertwijfeling en geloof, 3. Conclusies m.b.t. geloof en ongeloof.


GOD EN DE WETENSCHAP

College op 5 november 2001 in het kader van de cursus “God Hemelsbreed” van de Senioren Academie.


GELOOF, HOOP EN WETENSCHAP

Lezing op 12 januari 2003
voor het Humanistisch Verbond Fryslân


GEVAARLIJK UTOPISCH DENKEN

Zwarte mis, het gevaarlijke utopische denken
Gemma Frisius, 5 maart 2009


ONTWIKKELINGSSTADIA SAMENLEVINGEN

Samenlevingen en hun ontwikkelingsstadia
Gemma Frisius 1 maart 2012


DE WERELDOORLOGEN, HUN WORTELS IN DE EUROPESE CULTUUR

Gemma Frisius 5 maart 2015


VERHELDERING OPENBARINGS- WERKELIJKHEID

Lezing voor groep theologen in Amsterdam 3 maart 2015 en in Stiens 24 april 2015


2015 STRUIKELSTENEN

In memoriam, uitgesproken op 28 oktober 2015
in Assen.