Introductie

Gerben StavengaDe artikelen en andere teksten op deze website zijn bedoeld voor ontwikkelde leken, wetenschappers en filosofen, die breed geïnteresseerd zijn zowel in fundamentele zaken van het eigen vakgebied als in die van andere en in het algemeen in de samenhang en betekenis van onze vaak zo gefragmenteerde kennis.

Op de pagina INTRODUCTIE leert u me enigszins kennen.